Petel.bg - news - Eating dangerous tomatoes infected with mining moth

Details
Raw
Sites: 
IBIS PH
Author: 
Channel: 
Search engines
Text (summary): 

Photo Bulfoto

Tomatoes attacked by the tomato mining moth - Tuta absoluta, are sold on the exchange near Parvenets. Vegetables are imported from Albania. This is what Krasimir Kunchev, executive director of the Bulgarian Association of Producers of Greenhouse Productions (BAPOP), warns of this. He visited the market yesterday morning and noticed several boxes of tomatoes struck by the caterpillars of the enemy, Marica said.

Tuta absoluta is an extremely dangerous mining moth that attacks tomatoes most strongly. It also attacks eggplant, pepper and potatoes, as well as other cultural and wild plants. The moth was found for the first time in Bulgaria a few years ago after the import of Tuta tomatoes infected by Greece. Since then, hundreds of decares have been blazing with Polish and greenhouse production and is now the biggest scourge for farmers.

For Albanian tomatoes with Tuta absoluta Krassimir Kunchev has filed a signal with the Bulgarian Food Safety Agency and with the Ministry of Agriculture and Food.

Follow PETEL.BG every minute 24 hours a day the latest news - as they are from the World, Bulgaria and Varna!

Tags
Locations
LocationCoordinatesRelevanceShow on map
Discovery
Source: 
Searched entity: 
Original language: 
Original title: 
Petel.bg - новини - Ядем опасни домати, заразени с миниращ молец
Original text (summary): 

Снимка Булфото

Домати, нападнати от доматения миниращ молец - Tuta absoluta, се продават на борсата край Първенец. Зеленчукът е внос от Албания. За това алармира Красимир Кунчев, изпълнителен директор на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция /БАПОП/. Той е посетил тържището вчера сутринта и е забелязал няколко касетки с домати, поразени от гъсениците на неприятеля, съобщи marica.bg.

Tuta absoluta е изключително опасен миниращ молец, който атакува най-силно доматите. Напада също патладжан, пипер и картофи, както и други културни и диви растения. Молецът се констатира за първи път в България преди няколко години, след внос на заразени с Tuta домати от Гърция. Оттогава пламнаха стотици декари с полско и оранжерийно производство и в момента е най-големият бич за фермерите.

За албанските домати с Tuta absoluta Красимир Кунчев е подал сигнал в Българската агенция по безопасност на храните, както и в МЗХ.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Workflow
Status: 
Raw