Nodular Exanthem vaccination program began - Haber50

Details
Promoted
Sites: 
IBIS TH
Author: 
Haber50
Channel: 
Search engines
Text (summary): 

Nodular Exanthem disease of cattle (LSD, lumpy skin, flowers) high temperature intense rainy season and at peak periods of the flies, such as the presence of wetlands, as if the epidemic is typically characterized by a viral disease nodules and the nodules on the skin. Severe weight loss in animals, meat and milk production decreased, the skin damage is a disease that causes significant economic losses caused by the reduction in trade restrictions and breeding value. Vaccination is the most important way to fight the disease. In our province, Nodules are initiated cattle against the disease Exanthem during vaccination proğramı related to the disease, all bovine from 3 months of age aşılanacaktır.30 May after the date of 2017 will rise or will continue until the end of the year vaccination of 3 month old live next calf.

Cattle in love, animals shipped while cattle of Nodular Exanthem (LSD, Flowers) vaccination requirement of our aranmaktadır.yetiştirici, in the prevention of disease and cattle shipped the animal for not aggrieved necessarily immunize they are needed.

Tags
Locations
LocationCoordinatesRelevanceShow on map
Turkey38.96°N 35.24°E0.500Yes
Discovery
Source: 
Searched entity: 
Original language: 
Original title: 
Nodüler Ekzantemi aşılama programı başladı - Haber50
Original text (summary): 

Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı (LSD,lumpy skin,çiçek) yüksek sıcaklıklar yoğun yağışlı sezonlar ve sulak alanların varlığı gibi sineklerin yoğun olduğu dönemlerde salgınlar halinde görülen, tipik olarak deride nodüller ve yumrularla karekterize viral bir hastalıktır. Hayvanlarda şiddetli zayıflama, et ve süt veriminde azalma, deride hasar, damızlık değerde azalma ve ticari kısıtlama nedenleri ile ekonomik kayıplara sebeb olan önemli bir hastalıktır. Hastalıkla mücadelede en önemli yol aşılamadır. İlimizde, hastalığa karşı başlatılan Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı ile ilgili aşılama proğramı boyunca ,3 aylık yaştan itibaren tüm sığır cinsi hayvanlar aşılanacaktır.30 Mayıs 2017 tarihinden sonra doğacak ya da 3 aylık yaşa gelecek buzağıların aşılamaları yıl sonuna kadar sürdürülecektir.

Büyükbaş hayvan sevklerinde, hayvan sevki yapılırken Sığırların Nodüler Ekzantemi(LSD, Çiçek) aşı yaptırma şartı aranmaktadır.Yetiştiricilerimizin, hastalıktan korunmak ve büyükbaş hayvan sevklerinde mağdur olmamaları için hayvanlarını mutlaka aşılatmaları gerekmektedir.

Issues
Issue(s) that this article relates to, if applicable.
Workflow
Status: