Cattle. - Lumpy skin disease.

Details
Promoted
Sites: 
IBIS TH
Channel: 
Search engines
Text (summary): 

In 2015 Greece was lumpy skin desease (LSD) or lumpy skin disease found in cattle. Barely four months later, she is present in ten Eastern European countries. That concern unrest in Western European countries, with Austria in the lead.

Although the disease can be spread slowly and kept under control by culling infected farms and restricted movement of cattle, we get, and more questions from the sector in Belgium.

ovement of cattle, we get, and more questions from the sector in Belgium.

Read more…

Tags
Locations
LocationCoordinatesRelevanceShow on map
Belgium50.5°N 4.47°E0.500Yes
Discovery
Source: 
Searched entity: 
Original language: 
Original title: 
Ine Somers
Original text (summary): 

Geleidelijk aan begin het bewustzijn te groeien dat een overconsumptie van antibiotica heel wat negatieve consequenties heeft, zoals het optreden van resistentie.

Wat weinig mensen weten is dat er ook andere en voor de patiënt even ernstige gevolgen kunnen optreden, zoals Diabetes, en dit vooral bij kinderen.

Tijdens de commissie Volksgezondheid van 4 oktober jongstleden werd er omtrent de problematiek gedebatteerd tussen de parlementsleden en Minister De Block, welk debat aandachtig opgevolgd werd door Ine.

Meer lezen…

In 2015 werd in Griekenland lumpy skin desease (LSD) of besmettelijke nodulaire dermatose ontdekt bij runderen. Amper vier maanden later is ze aanwezig in tien Oost-Europese landen. Dat zorg voor onrust in West-Europese landen, met Oostenrijk op kop.

Hoewel de ziekte zich traag verspreid en onder controle kan worden gehouden door het ruimen van besmette bedrijven en een bewegingsbeperking van runderen, krijgen we mee en meer vragen vanuit de sector in België.

Meer lezen…

Issues
Issue(s) that this article relates to, if applicable.
Workflow
Status: 

Comments