EFSA: lumpy skin disease confined to South-East Europe - Boerderij.nl

Details
Keep
Sites: 
IBIS TH
Author: 
Klaas van der Horst Redacteur rundveehouderij
Channel: 
Search engines
Text (summary): 

That the Food Authority EFSA concluded in an analysis made with the countries in the region. The area was made in 2015 and 2016 by the disease. In August 2016 EFSA had themselves have been advised to vaccinate.

Alessandro Broglia, one of the chief vet at EFSA, the countries in the region praises. "Despite the difficult epidemiological status in the region, all countries have worked closely in the region, so we could achieve an effective approach."

The disease could spread rapidly at first by the presence of many livestock farms close together and high outside temperatures. The latter made a lot of insects were active. Which play an important role in spreading the disease.

Data analysis has also played an important role in combating the disease, as the investigation still infected animals vaccinated previously did. This helped to gain more insight into the different variations of lumpy skin disease who were around.

Tags
Locations
LocationCoordinatesRelevanceShow on map
Discovery
Source: 
Searched entity: 
Original language: 
Original title: 
Efsa: lumpy skin disease beperkt tot Zuidoost-Europa - Boerderij.nl
Original text (summary): 

Dit concludeert de Voedselautoriteit Efsa in een analyserapport dat is gemaakt met de betrokken landen in de regio. Het gebied werd in 2015 en 2016 getroffen door de dierziekte. In augustus 2016 had Efsa overigens zelf al geadviseerd om te gaan vaccineren.

Alessandro Broglia, een van de hoofdveterinairen bij Efsa, prijst de betrokken landen in de regio. “Ondanks de moeilijke epidemiologische status in het gebied, hebben alle landen in de regio nauw samengewerkt, zodat we tot een effectieve aanpak konden komen.”

De ziekte kon zich aanvankelijk snel verspreiden door de aanwezigheid van veel veebedrijven dichtbij elkaar en door hoge buitentemperaturen. Dit laatste maakte dat er veel insecten actief waren. Die spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van de ziekte.

Data-analyse heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de bestrijding van de ziekte, net als het onderzoek naar alsnog besmette dieren, die eerder wel waren gevaccineerd. Dit hielp om meer zicht te krijgen op de verschillende varianten van lumpy skin disease die rondwaren.

Issues
Issue(s) that this article relates to, if applicable.
Workflow
Status: 
Keep