Another epidemic threatens Polish breeders

Details
Promoted
Sites: 
IBIS TH
Author: 
Jan Kowalski
Channel: 
Search engines
Text (summary): 

Even breeders nervous after the outbreak of African swine fever (ASF), and now comes another dangerous disease that can lead them to bankruptcy. This lumpy skin disease (LSD) threatening cattle. Minister of Agriculture does not have a plan for how to prevent it.

By incompetence Minister of Agriculture of African swine fever (ASF) is ravaging the pig population in Poland. Growers left alone, without support from the government of Law and Justice, we are trying to deal with the problem.

Meanwhile comes another threat. Lumpy skin disease (LSD from lumpy skin disease) affects cattle and buffalo. It manifests itself ospo-like changes in the skin. In later stages it can lead to debilitating.

The disease is already the European Union - including Cyprus and the Balkans. Is also spreading in Turkey. This year has already infected almost half a million head of cattle. If the virus reaches Romania, we can be sure that LSD will also appear in Poland.

Tags
Locations
LocationCoordinatesRelevanceShow on map
Poland51.92°N 19.15°E0.500Yes
Discovery
Source: 
Searched entity: 
Original language: 
Original title: 
Kolejna epidemia zagraża polskim hodowcom
Original text (summary): 

Jeszcze hodowcy nie otrząsnęli się po epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF), a już nadciąga kolejna niebezpieczna choroba, która może doprowadzić ich do bankructwa. To guzowata choroba skóry (LSD) zagrażająca bydłu. Minister rolnictwa nie ma planu jak temu zapobiec.

Przez nieudolność ministra rolnictwa afrykański pomór świń (ASF) pustoszy pogłowie świń w Polsce. Hodowcy pozostawieni sami sobie, bez wsparcia od rządu PiS, sami próbują sobie radzić z problemem.

Tymczasem nadciąga kolejne zagrożenie. Guzowata choroba skóry (LSD od lumpy skin disease) atakuje bydlo i bawoły. Objawia się ospo-podobnymi zmianami na skórze. W późniejszych etapach może dojść do wyniszczenia organizmu.

Choroba już jest Unii Europejskiej – m.in. na Cyprze i Bałkanach. Rozprzestrzenia się także w Turcji. W tym roku zakażonych zostało już prawie pół miliona sztuk bydła. Jeśli wirus dotrze do Rumunii możemy być pewni, że LSD pojawi się także w Polsce.

Issues
Issue(s) that this article relates to, if applicable.
Workflow
Status: